--> 12 chòm sao, ai sẽ không bận tâm lắm đến lời người khác nói về mình? - game1s.com
Old school Easter eggs.

12 chòm sao, ai sẽ không bận tâm lắm đến lời người khác nói về mình?

*Các sao ở top cuối dễ bị hoang mang suy sụp nếu bị công kích và nói xấu lắm đó!


Hạng 1: Bạch Dương

Hạng 2: Nhân Mã

Hạng 3: Thủy Bình

Hạng 4: Sư Tử

Hạng 5: Song Tử

Hạng 6: Ma Kết
12 chòm sao, ai sẽ không bận tâm lắm đến lời người khác nói về mình?
Hạng 7: Kim Ngưu

Hạng 8: Thiên Yết

Hạng 9: Xử Nữ

Hạng 10: Thiên Bình

Hạng 11: Song Ngư

Hạng 12: Cự Giải (xin đừng nói xấu Cua )
Thông Tin
Lượt Xem : 554
Tải về : Tải về máy