--> 12 sao nữ kiếp trước mang nợ bao nhiêu người đàn ông - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

12 sao nữ kiếp trước mang nợ bao nhiêu người đàn ông

*Nợ ở đây có thể là nợ tình, nợ duyên, mà cũng có thể là nợ… tiền ^^


Chỉ nợ 1 người: Thiên Yết, Ma Kết

Nợ 2 – 3 người: Bạch Dương, Kim Ngưu

Nợ 4 – 5 người: Nhân Mã, Sư Tử

Nợ rất nhiều không đếm xuể: Song Tử, Song Ngư, Thiên Bình12 sao nữ kiếp trước mang nợ bao nhiêu người đàn ông
Không nợ ai: Thủy Bình

Nợ đến ngàn kiếp sau: Cự Giải, Xử Nữ

*Chủ nợ từ kiếp trước đã tìm được bạn chưa?
Thông Tin
Lượt Xem : 477
Tải về : Tải về máy