--> Chỉ số kiên nhẫn của 12 chòm sao - game1s.com

Chỉ số kiên nhẫn của 12 chòm sao

Bạch Dương: 20%.

Kim Ngưu: 80%.

SongTử: 30%

Cự Giải 90%.

Sư Tử: 30%.

Xử Nữ: 85%.

Chỉ số kiên nhẫn của 12 chòm sao
Thiên Bình: 50%.

Thiên Yết: 75%.

Nhân Mã: 40%.

Ma Kết: 95%.

Thủy Bình: 45%.

Song Ngư: 85%
Thông Tin
Lượt Xem : 674
Tải về : Tải về máy