--> Khi các sao này mất thiện cảm với bạn, sẽ rất khó để trở lại như xưa - game1s.com
Polly po-cket

Khi các sao này mất thiện cảm với bạn, sẽ rất khó để trở lại như xưa

Hạng 1: Kim Ngưu
Hạng 2: Thiên Yết
Hạng 3: Song Tử
Hạng 4: Sư Tử
Hạng 5: Ma Kết
Hạng 6: Song Ngư
Khi các sao này mất thiện cảm với bạn, sẽ rất khó để trở lại như xưa
Hạng 7: Thủy Bình

Hạng 8: Xử Nữ

Hạng 9: Bạch Dương

Hạng 10: Thiên Bình

Hạng 11: Cự Giải

Hạng 12: Nhân Mã
Thông Tin
Lượt Xem : 674
Tải về : Tải về máy