--> Ở địa ngục, 12 chòm sao là quỷ gì? - game1s.com

Ở địa ngục, 12 chòm sao là quỷ gì?

Bạch Dương: Quỷ liều lĩnh

Kim Ngưu: Quỷ hay ăn đút lót

Song Tử: Quỷ gây chuyện

Cự Giải: Tiểu quỷ khóc nhè

Sư Tử: Diêm Vương

Xử Nữ: Quỷ lắm mồmỞ địa ngục, 12 chòm sao là quỷ gì?
Thiên Bình: Quỷ làm biếng

Thiên Yết: Quỷ ranh ma

Nhân Mã: Quỷ tinh quái

Ma Kết: Trùm nhóm quỷ

Thủy Bình: Cô hồn ko nơi nương tựa

Song Ngư: Quỷ hồ ly
Thông Tin
Lượt Xem : 923
Tải về : Tải về máy