--> Sao nào hay nghĩ rằng mình bị coi thường - game1s.com
XtGem Forum catalog

Sao nào hay nghĩ rằng mình bị coi thường

*☆ = 0,5 ★


Bạch Dương: ★★★★★

Kim Ngưu: ★★★☆

Song Tử: ★★★★

Cự Giải: ★★★★★★☆

Sư Tử: ★★★

Xử Nữ: ★★★★★Sao nào hay nghĩ rằng mình bị coi thường
Thiên Bình: ★★

Thiên Yết: ★★★★☆

Nhân Mã: ★★

Ma Kết: ☆

Thuỷ Bình: ★

Song Ngư: ★★★★★
Thông Tin
Lượt Xem : 514
Tải về : Tải về máy