--> Vận tốt của 12 chòm sao có thể kéo dài được bao lâu trong năm 2015 - game1s.com

Vận tốt của 12 chòm sao có thể kéo dài được bao lâu trong năm 2015

Sư Tử: Nửa năm

Bạch Dương: 28 ngày

Kim Ngưu: 1 tháng

Song Tử: 3 ngày

Cự Giải: 2400 tiếng

Xử Nữ: 1 phút

Vận tốt của 12 chòm sao có thể kéo dài được bao lâu trong năm 2015
Thiên Bình: 6 tháng

Thiên Yết: 365 ngày

Nhân Mã: 12 tháng

Ma Kết: Cả năm

Thuỷ Bình: 1 tiếng

Song Ngư: 90 ngày
Thông Tin
Lượt Xem : 909
Tải về : Tải về máy