--> Lịch Sử - Bài 1 - Trang 108 - SGK Lịch sử 8 - game1s.com

Lịch Sử - Bài 1 - Trang 108 - SGK Lịch sử 8

Vì sao chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ ?


Vì sao chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ ?

Hướng dẫn.

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vì :
Mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước đế quốc : các nước đế quốc Đức, I-ta-li-a, Nhật Bán, bị mất hết thuộc địa sau chiến tranh, tìm cách gây chiến để chia lại thị trường thế giới. Đây là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa các đế quốc.
- Chính sách thỏa hiệp của Anh, Pháp, Mĩ tạo điều kiện cho phát xít Đức gây chiến tranh. Đây là nguyên nhân trực tiếp của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1934- 1945).
Lịch Sử - Bài 1 - Trang 108 - SGK Lịch sử 8
Thông Tin
Lượt Xem : 1064
Tải về : Tải về máy