--> Lịch Sử - Bài 2 - Trang 108 - SGK Lịch sử 8 - game1s.com
Polly po-cket

Lịch Sử - Bài 2 - Trang 108 - SGK Lịch sử 8

Lập niên biểu về những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).


Lập niên biểu về những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).

Hướng dẫn.

Về những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) ; có thể lập bảng với hai cột dọc : một cột ghi thời gian, một cột ghi sự kiện chính.
Thông Tin
Lượt Xem : 1239
Tải về : Tải về máy