--> Ba từ - game1s.com

Ba từ

- Thưa ngài, bí mật cho sự thành công của ngài là gì vậy? – một phóng viên hỏi một chủ nhà băng.

- Ba từ.

- Thế thưa ngài, ba từ là gì vậy?

- Quyết định đúng.

- Thế làm thế nào ngài có những quyết định đúng đắn?

- Hai từ.

- Là gì vậy?

- Kinh nghiệm.

- Thế làm sao ngài có kinh nghiệm?

- Ba từ.

- Thưa ngài, ba từ nào?

- Quyết định sai.
Hết.

Tags: Ba từ, Đọc truyện ba từ, Đọc truyện cười ba từ
Thông Tin
Lượt Xem : 2011
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN