--> Người Đẹp Thành Phiên Ngung - game1s.com
XtGem Forum catalog

Người Đẹp Thành Phiên Ngung

Chương 1: Đường Kiếm Họ Hoàng

Đường kiếm họ Hoàng

Trống trên thành vừa điểm báo hiệu sang canh thì quan đề đốc hộ thành

Hoàng Quốc Kính cùng bộ tướng phi ngựa về tư dinh, sau khi đi thanh tra một

lượt trên khắp các mặt thành Phiên Ngung.

Đề đốc phu nhân rước chồng vào hậu dinh, truyền thế nữ dâng trà và đích thân

quạt hầu ông.

Đề đốc bỏ bộ võ phục ngồi xuống ghế, nhắp trà Hạnh Hoa, mắt đăm đăm nhìn

ra trước sân.

Ngoài hoa viên, trăng sáng như ban ngày. Hoa mẫu đơn bạch hường, dã tường

vi như khoe hương thơm, sắc thắm, nhưng đề đốc chỉ chú ý đến tiếng võ khí chạm

vào nhau. Rồi quay lại nghiêm trang gọi:

- Phu nhân.

- Dạ? Tướng công dạy điều chi?

- Có phải Lệ Hồng và Anh Kiệt đang luyện võ đó không?

- Thưa tướng công, chính phải. Hôm nay có công tử Lữ Kỳ sang chơi, cũng

đang ở ngoài sân.

Quan đề đốc gật gù:

- Phu nhân đi nghỉ trước. Ta sẽ vào sau.

Đề đốc nói xong bước ra hoa viên.

Giữa khi ấy, ngoài sân một đôi thanh niên nam nữ đang say sưa tranh đấu. Hai

thanh niên kiếm trong tay họ vung lên, hạ xuống phạt ngang, chém dọc, chạm vào

nhau, lòe lửa, phát ra những âm thanh ghê rợn.

Trong khi đó, một thanh niên khác đứng ngoài xem như mê man theo trận đấu.

Nhưng chàng bỗng quay lại, khi nghe tiếng giày của Đề đốc động nhẹ phía sau.

- Cháu xin kính chào thúc phụ.

Đề đốc chỉ tay lên vai thanh niên, khẽ hỏi:

- Lệ Hồng và công tử Lữ Kỳ mới giao đấu phải không Vũ hiền điệt?

- Chính thế thưa thúc phụ.

Đề đốc Quốc Kính nhìn kỹ hai kẻ đang tranh tài rồi hỏi Vũ Anh Kiệt:

- Hiền đệ thấy thế nào?

Anh Kiệt chậm rãi đáp:

- Dạ cháu thấy kiếm pháp của Lữ công tử không hơn được tiểu thư.

Quan đề đốc gật đầu:

- Công tử Lữ Kỳ không khéo thua bây giờ. Công tử tuy mạnh tay nhưng kiếm

pháp chưa được tinh thông lắm.

Vừa lúc đó Lệ Hồng đưa một nhát kiếm vào ngay cổ Lữ Kỳ. Đợi chàng thu

kiếm về đỡ nàng lẹ làng rút võ khí lại đâm mạnh vào hông đối thủ.

Lữ Kỳ giật mình trước lối biến hóa thần tốc của Lệ Hồng. Chàng tràn mình

qua một bên, chém mạnh xuống lưng kiếm của Lệ Hồng. Nhưng Lệ Hồng lẹ làng

rút gươm về rồi nhơn đà chém xuống của đối thủ mà đánh bề sóng lười kiếm vào

gươm của Lữ Kỳ. Một tiếng thép chạm khô khan nổi lên, bàn tay của Lữ Kỳ ê ẩm

hết. Liền khi đó Lệ Hồng đánh luôn đốc kiếm của nàng sát đốc kiếm của Lữ Kỳ

làm cho chàng phải buông rơi võ khí.

Lệ Hồng cúi xuống, nhặt thanh kiếm, trao cho Lữ Kỳ và nói:

- Cám ơn công tử đã nhường phần thắng cho tôi…

Công tử Lữ Kỳ thẹn đỏ mặt. Chàng nói:

- Tiểu thư quá nhún nhường. Tài nghệ của tiểu thư hơn tôi quá nhiều.

Quan Đề đốc bước tới, hai người cùng cúi chào.

Lữ Kỳ nói:

- Cháu kính mừng thượng quan. Tiểu thư thật đã làm rạng rỡ cao danh của

ngài khiến cháu hết sức phục tài.

Đề đốc Quốc Kính mỉm cười. ông nói:

- Công tử quá lời. Tiện nữ đâu đáng được như vậy. Chẳng qua công tử quá

khen đó mà thôi.

Công tử Lữ Kỳ đáp:

- Cháu thành thật ca ngợi tài võ nghệ của tiểu thư. Đó mới là trang nữ kiệt.

Rồi quay sang Vũ Anh Kiệt. Lữ Kỳ tiếp:

- Chắc Vũ huynh cũng không ngại gì mà không cho tiểu đệ được biết qua tài

võ nghệ.

Vũ Anh Kiệt toan từ chối nhưng đề đốc Quốc Kính đã bảo.

- Hiền điệt hãy giao đấu với Lệ Hồng cho ta được xem thử. Lệ Hồng con hãy

mời anh con.

Lệ Hồng cúi đầu vâng lời cha dạy.

Nàng trở ra sân. Anh Kiệt cũng xin phép Đề đốc và công tử Lữ Kỳ bước theo

nàng.

Lệ Hồng đưa kiếm lên cúi đầu chào và nói:

- Kính mời Vũ huynh.

Vũ Anh Kiệt cũng đưa kiếm ngang mày đáp lễ:

- Xin phép hiền muội.

Rồi chàng vung kiếm lên chém ngang mặt Lệ Hồng một nhát. Lệ Hồng vừa

nhảy tránh, nhát thứ hai của chàng đã tiếp theo liền.

Lệ Hồng tránh nữa thì nhát thứ ba bay vèo đến mặt nàng.

Lệ Hồng nhảy lùi lại tránh. Nhưng Vũ Anh Kiệt sau khi chém ba nhát liên

tiếp, liền thu mình đứng im chờ đợi.

Lệ Hồng khẽ mỉm cười, phóng mình tới chém vào mặt chàng. Anh Kiệt né

tránh sang bên thì lười kiếm thứ hai đã bay vèo tới. Lần này Anh Kiệt mới đưa

kiếm lên đỡ. . .

Lệ Hồng nhảy lùi lại để Anh Kiệt bước tới rồi chém vụt ngang hông chàng

một nhát nhanh như gió. Anh Kiệt không tránh, chàng hoành lưỡi kiếm về đỡ rồi

đâm thốc lên hông nàng, giữa lúc đà kiếm của Lệ Hồng chưa thâu về kịp. Lệ Hồng

ngã mình về phía sau để tránh nhát kiếm độc hại ấy rồi phạt ngang một nhát vào

bụng chàng thật lẹ.

Công tử Lữ Kỳ đứng bên ngoài, ghê sợ thay cho lối giao đấu của hai người vì

họ dùng toàn lulullg thê hiểm độc. Nếu một bên sơ ý một kẽ tóc đường tơ thì có

thể nguy đến tính mạng.

Ngoài kia, Anh Kiệt gặp thế nguy hiểm đó, đã không thu kiếm về đỡ mà còn

chém vụt vào cổ Lệ Hồng. Thiếu nữ cả sợ rút kiếm lại nhảy sang một bên.

Lữ Kỳ phục Anh Kiệt vô cùng. Còn Đề đốc Quốc Kính vuốt râu mỉm cười có

vẻ hài lòng lắm.

Hơn hai mươi hiệp qua mà Anh Kiệt và Lệ Hồng vẫn không phân thắng bại.

Đường kiếm của họ càng lúc càng linh động lạ lùng. Lữ Kỳ không ngờ mình

lại may mắn chưng kiến buổi biểu diễn kiếm pháp khá cao như vậy.

Bỗng Lệ Hồng thay đổi thế đánh, nàng mở rộng đường gươm ra, chém đông,

chém tây như chớp nhoáng.

Lối tấn công thần tốc đó làm cho Anh Kiệt không dám khinh thường nữa mà

quay về thế thủ ngay.

Lệ Hồng phóng kiếm đâm vào ngực Anh Kiệt và đợi cho chàng nghiêng mình

tránh là nàng đưa xéo lưỡi gươm vào hông chàng.

Anh Kiệt đỡ khỏi. Tự nhiên thế thủ của chàng đâm ra rời rạc dần dần, dường

như sức khỏe cũng giảm lần đi. . .

Chàng biết Lệ Hồng dùng đến đường kiếm bí truyền của dòng họ Hoàng để

khắc phục mình. Chàng chưa may mắn được thúc phụ truyền cho đường kiếm ấy

nên khó thể hơn nàng nổi…

Anh Kiệt càng cố thủ cho chặt chẽ hơn để xem xét lối đánh của nàng và định

dùng mưu, may ra mới thắng nàng được. Song hiện tại, chàng đã thấy phần thua

về mình.

Sự nỗ lực của chàng làm đề đốc chú ý.

Lệ Hồng xoay ngọn kiếm quanh chàng như chong chống, khiến Anh Kiệt hơi

bối rối, nhưng chàng cố bình t~nh đón đỡ đến cùng. Lệ Hồng đưa nhát kiếm vào cổ

chàng và đợi chàng hụp xuống tránh là chém tréo lưỡi kiếm xuống vai. Lẹ như

chớp, Anh Kiệt hụp sát xuống tránh và thình lình đâm thọc lưỡi kiếm vào hầu

nàng.

Trong lúc bất ngờ tưởng phần thắng thuộc về mình không dè gặp thế độc đáo

đó, Lệ Hồng toát mồ hôi ngã đầu về phía sau. Anh Kiệt không bỏ qua cơ hội tốt,

chém xả lười kiếm vào ngực nàng. Song chàng cố ý chém thật chậm để cho Lệ

Hồng kịp lùi lại và đưa kiếm lên đỡ.

Không dám tấn công ồ ạt nữa, thiếu nữ thu hẹp đường kiếm lại, bao bọc quanh

mình. Lưởi kiếm bay trong gió nghe vùn vụt khiến Anh Kiệt vô cùng bối rối.

Trong chớp mắt, chàng thấy chung quanh mình cũng có ánh sáng lấp lánh đến hoa

cả mắt…

Giữa lúc ấy, Đề đốc vội cất tiếng:

- Hãy thôi đi các con?

Lệ Hồng dừng tay. Nàng chào Anh Kiệt và nhìn chàng có vẻ cảm thông sự

nhường nhịn của chàng lúc nãy.

Đề đốc Quốc Kính cũng hiểu rõ sự đó, chỉ có Lữ Kỳ là lầm Anh Kiệt hoàn

toàn bại như mình, nên hết lời khen tặng Lệ Hồng.

Quan Đề đốc mời Lữ Kỳ vào dinh bày tiệc thết đãi.

Nhưng từ đó trở đi. Lữ Kỳ tuy ngồi trong bàn tiệc mà tâm trí chàng vẫn nhớ

đến hình dáng Lệ Hồng, oai hùng vung kiếm ngoài sân luyện võ.

Đêm lần về khuya tiệc rượn đã tàn, công tử Lữ Kỳ đứng lên từ giã Vũ Anh

Kiệt ra về.

Đề đốc đích thân tiễn chàng ra đến cửa. Vũ Anh Kiệt cũng chào đề đốc trở về

phòng.

Lòng chàng bỗng dưng nổi lên một nỗi buồn man mác.

Hơn năm năm qua, chàng từ giã mẹ già, từ giã Hạnh Hoa thôn, theo đề đốc về

kinh đô học văn, luyện võ, đúng theo lời trăn trối của cha già trước khi nhắm mắt.

Anh Kiệt cố gắng học tập ngày và đêm, không một phút xao lãng vì sợ phụ

lòng yêu thương của thúc phụ.

Đề đốc xem chàng như con ruột và hết lòng truyền dạy kiếm thuật, văn

chương cho chàng cũng như truyền dạy cho Lệ Hồng.

Anh Kiệt đi đứng, nói cười nhiều điểm giống cha như khuôn đúc khiến quan

Đề đốc mỗi lần nhìn thấy chàng luyện võ trước sân, là nhớ ngay đến người bạn kết

nghĩa thuở hàn vi, hiệp sĩ Vũ Anh Tùng.

Anh Tùng là người vũ dũng nhưng thích sống cuộc đời tự do phóng khoáng,

chứ không chịu ràng buộc mình vào quyền tước cao sang, cho nên khi Hoàng

Quốc Kính làm đến chức Đề đốc ở Phiên Ngung mà ông vẫn sống ẩn dật ở Hạnh

Hoa thôn.

Đôi bạn thân, dù xa nhau, nhưng vẫn thư từ qua lại.

Vũ Anh Tùng chẳng may thọ bệnh nặng thình lình. Được tin chẳng lành, Đề

đốc vội vã đến Hạnh Hoa thôn thì Anh Tùng đã ra người thiên cổ.

Đề đốc buồn bã vô cùng. Trong đời ông, chỉ có một điều ân hận là không giáp

mặt được người bạn cố tri trong giờ phút cuối cùng.

Nhưng Anh Tùng trước khi nhắm mắt, có để lại cho Đề đốc bức thơ gửi gấm

Vũ Anh Kiệt, ước mong chàng sẽ được đề đốc dạy dỗ nên người.

Đề đốc theo lời trăn trối của bạn, xin phép Vũ phu nhân mang Anh Kiệt về

Phiên Ngung dạy dỗ.

Năm năm lần lượt trôi qua, từ một cậu bé con, Anh Kiệt ngày giờ này đã trở

thành một thanh niên vũ dũng, tướng mạo khôi ngô, tánh tình hòa nhã, được mọi

người mến chuộng.

Đề đốc Hoàng Quốc Kính rất đẹp dạ và thường nhủ thầm:

- “Thật là hổ phụ sanh hổ tử”.

Nhưng đêm nay, sau trận so kiếm ở trong vườn, Anh Kiệt đâm ra buồn nản vô

cùng. Chàng không ngờ sự cố gắng học tập của mình, suốt bao nhiêu năm trời vẫn

không hơn Lệ Hồng, ái nữ của Hoàng Đề đốc người mà chàng xem như cô em gái

nhỏ Và đó cũng là lần đầu tiên, chàng thấy Lệ Hồng biểu dương tài nghệ của

mình trong đường kiếm bí truyền. Lâu nay, chàng thường nghe các dũng tướng

trong thành Phiên Ngung nói đến đường kiếm của họ Hoàng, nhưng đến khi so

gươm với Lệ Hồng, chàng mới thấy rõ những thế kiếm lợi hại ấy.

Anh Kiệt phân vân lắm. Không hiểu vì tài nghệ chàng quá kém cỏi hay vì vị

Đề đốc e ngại điều chi mà vẫn chưa truyền dạy cho chàng đường kiếm họ Hoàng.

Căn cứ vào tình yêu thương ruột thịt của gia đình này đối với chàng, Anh Kiệt tin

rằng Đề đốc không thể dấu chàng bất cứ việc gì. Người chưa truyền dạy đường

kiếm ấy vì chưa đến lúc đó thôi.

Có tiếng chân bước nhẹ trên sân làm cho Anh Kiệt chú ý, chàng nhìn qua

khung cửa và ngạc nhiên thấy một bóng đen tiến dần về phía phòng mình.

Anh Kiệt ngồi phắt dậy, lần lấy thanh kiếm, nép sát vào tường nghe ngóng.

Bóng đến bên cửa sổ và nhìn vào. Một giọng nói phát ra nhẹ nhàng như gió:

- Anh Kiệt? Anh Kiệt?

Anh Kiệt ngạc nhiên, nghe rõ tiếng quan Đề đốc. Đêm khuya lắm rồi mà ngài

còn đến phòng chàng để làm gì?

Anh Kiệt nghĩ vậy nhưng không dám chậm trễ. Chàng đáp nhanh:

- Thưa thúc phụ, có cháu đây?

Nói xong chàng bước ra cửa cúi chào.

Hoàng Đề đốc nhìn chàng bảo:

- Cháu hãy theo ta!

ông bước chân thoăn thoắt ra hoa viên. Anh Kiệt bước theo sau và kịp nhìn

thấy Đề đốc gọn gàng trong bộ võ phục, hai tay cầm thanh kiếm sáng ngời, long

lanh dưới ánh trăng hạ tuần vừa ló dạng.

Đến trước sân Đề đốc chỉ chiếc cẩm đôn bảo Anh Kiệt:

- Cháu hãy ngồi xuống đây?

Anh Kiệt vâng lời và trong lòng thầm đoán một chuyện hệ trọng gì sắp sửa

xảy ra.

Hoàng Đề đốc bước tới lui chầm chậm và nói đều đều:

- Hơn năm năm rồi, cháu theo ta về đây học văn, luyện võ, tài trí và tính tình

của cháu khiến ta rất vừa lòng. Cháu luôn luôn nhớ rằng: “Phàm một tráng sĩ sống

trong trời đất, ngoài sự tinh thông võ nghệ, kiếm pháp, còn phải có đức độ, có lòng

quân tử biết tế khốn, phò nguy. Nếu ngày sau ra đời cháu vẫn giữ được những đức

tánh ấy thì ta tin rằng dòng họ Vũ có ngày hưng trở lại…

Đề đốc ngưng lại giây phút như để tưởng nhớ đến người bạn quá vãn rồi nói,

bằng giọng cảm động:

- Cháu thấy không, như cha cháu tuy đã chết mà oai danh người vẫn còn sống

mãi với đời… Thuở hàn vi ta đã cùng người và các bạn phiêu bạt giang hồ khắp

miền sông núi, đến đâu cũng cứu giúp kẻ yếu hèn, tiêu diệt bọn cướp bóc vô

lương, trừng trị bọn cường hào ác bá… Tên tuổi Vũ Anh Tùng nhờ đó mà sống

mãi trong lòng người. Ta chỉ tiếc là cha cháu không còn sống đến ngày nay để

truyền thêm kiếm pháp cho cháu. Ta đã truyền dạy cho cháu đủ hết, nhưng thiên

hạ thiếu chi người tài giỏi, sợ cháu thất bại trong bước đầu, chẳng hóa ra ta không

tròn lời hứa trước vong linh của bạn ư?

Vị Đề đốc đứng lại, trao cho Anh Kiệt một thanh kiếm trên tay ông. Lười

kiếm rất mỏng, sắc xanh ngời.

ông nói:

- Đây là một trong mười hai lười kiếm của dòng họ Hoàng, cháu hãy cầm lấy.

Anh Kiệt hết sức ngạc nhiên vội vàng đứng lên đỡ lấy thanh kiếm, tay run run,

kính cẩn.

Đề đốc nhìn chàng với đôi mắt trìu mến lạ thường:

- Họ Hoàng còn lại hai thanh kiếm này đều do ta gìn giữ. Ta chỉ có một mình

Lệ Hồng nên giữ lại một thanh kiếm cũng đủ, còn một ta ban cho cháu để cứu giúp

đời

Anh Kiệt quỳ xuống đưa thanh gươm ngang mày nói:

- Cháu xin thề có vong linh thân phụ, cháu luôn luôn giữ mình xứng đáng con

cháu dòng họ Vũ, Hoàng.

Đề đốc gật đầu thích ý. ông bảo chàng đứng lên, nói tiếp:

- Bấy lâu ta có ý định ban cho cháu thanh kiếm này vì cháu rất xứng đáng

được truyền dạy đường kiếm họ Hoàng…

- Thưa thúc phụ…

Vị Đề đốc ngắt lời:

- Cháu hãy nghe đây, tổ tiên ta mấy đời làm vinh dự cho dòng họ đều nhờ

đường gươm bí truyền mà vừa rồi Lệ Hồng đã dùng đến. Nhưng đó mới chỉ là một

trong mười hai thế biến hóa vô chừng.

Đường kiếm này dùng theo di mệnh của ông cha ta, chỉ được phép truyền dạy

cho các con cháu trong nhà và cho những kẻ đầy đủ đạo đức có thể giúp ích cho

đời, cho giống nòi. Song từ trước đến nay chẳng có ai học trọn vẹn vì nó đòi hỏi

nhiều công phu luyện tập. Lệ Hồng chỉ học được có phân nửa đường kiếm thì cháu

đủ biết sự khó khăn đến bực nào.

Đề đốc ngừng lại một phút, đưa thẳng thanh gươm ra trước ánh trăng tiếp lời.

- Song cái khó khăn của người giữ đường kiếm họ Hoàng là chỗ phải tìm cho

được người đầy đủ đạo đức mà truyền đạt. Kẻ ấy phải biết giữ đúng tinh thần hiệp

sĩ không được quyền làm Ô nhục thanh danh môn phái hay dòng giống của mình,

bất cứ trong trường hơp nào.

Đề đốc bỗng quay lại nhìn Anh Kiệt:

- Cháu hãy nhớ kỹ lời ta nói và đừng bao giờ phạm phải lỗi lầm ấy.

- xin thúc phụ tin ở cháu.

Đề đốc gật đầu rồi nhảy vọt qua sân, xoay lười kiếm bao bọc quanh mình

thành một vòng sáng loáng rồi đánh rộng đường kiếm ra. Anh Kiệt nhớ ngay thế

võ mà Lệ Hồng đã dùng để áp đảo chàng.

Đề đốc vừa múa gươm vừa giảng giải từng thế một cho Anh Kiệt hiểu rõ cái

lợi hại của đường kiếm bí truyền. Nào là thế làm cho đối thủ chống đỡ “Rời rạc”,

“Hoa mắt”, “Thấy bóng tưởng hình”… Khi ông múa đến thế cuối cùng thì Anh

Kiệt vô cùng khiếp.sợ. Chàng thấy quanh mình Đề đốc có muôn ngàn hào quang

sáng chói. Chắc chắn đối thủ khi giao đấu sẽ không biết đường mà đỡ…

Chính chàng đến bên ngoài nhìn xem phải sửng sốt, khiếp sợ đến nỗi không

dám động đậy, vì giữa sân lúc bấy giờ như có muôn ngàn lười kiếm đang ồ ạt tung

bay dưới ánh trăng, trong khi hình bóng vị Đề đốc cơ hồ như tan đi mất.

Bỗng Anh Kiệt nghe một tiếng “Vút” rồi muôn ngàn hào quang vụt tắt mất

giữa sân. Chàng còn đang ngơ ngẩn thì Đề đốc đã hiện ra. Mặt ông không hề đổi

sac.

Anh Kiệt sụp xuống chân Đề đốc nói trong sự cảm phục vô biên:

- Thưa thúc phụ? Đường kiếm cao xa quá, tiểu điệt chắc không thể học được.

Đề đốc cả cười vỗ vai chàng:

- Cháu đừng nói vậy. Ngày xưa, khi thân phụ ta múa đường kiếm này, ta cũng

đã nản chí như cháu. Nhưng cái gì cũng không qua lòng kiên nhẫn, rồi thì cháu

cũng sẽ thành công. Cháu cứ cố gắng lên đi, mọi việc sẽ có ta giúp đỡ.

Thấy Anh Kiệt vẫn còn bỡ ngỡ trước sự mới lạ ấy, Đề đốc đã rời chàng ra

giữa sân gọi lớn:

- Nào hiền đệ? Chúng ta hãy bắt đầu đi thôi.

Anh Kiệt không dám chậm trễ nhún mình nhảy vọt theo ông.

Trên trời, ánh trăng hạ tuần càng lúc càng sáng tỏ hơn.

Ngày tháng qua mau, đông tàn, xuân đến, hè sang rồi lại thu về mang theo

lulullg cơn gió buồn hiu hắt làm xác xơ cỏ cây hoa lá trong vườn Hoàng đề đốc.

Sen trong hồ đã tàn hết, làm cho màu nước bớt trong xanh.

Lệ Hồng cảm thấy lòng mình buồn man mác như ngày thu không có ánh mặt

trời Hoa viên còn tan tác hơn trong những ngày thiếu nắng, mây cứ đùn che khuất

vầng dương, như sắp chuyển cơn mưa? Nhưng ngày lại ngày qua, mưa thu không

đổ hột mà màu trời vẫn ủ rũ, thê lương.

Cảnh vật càng làm cho Lệ Hồng thêm buồn ray rứt. Lòng nàng cũng như trời

thu không nắng không mưa, muốn vui không vui được mà buồn thương cũng

không có một duyên cớ nào.

Mấy năm về trước, có lúc nào Lệ Hồng ủ dột như vậy đâu? Hồi ấy, nàng như

con chim sơn ca tối ngày ca hót trong vườn, nhởn nhơ đùa cợt với muôn vạn cảnh

đang phô hương sắc.

Mấy tháng gần đây, nàng đâm ra ít nói, ít cười, hay mơ màng khi hoàng hôn

xuống, lúc trăng lên. Nàng thường thơ thẩn trong vườn khi ngày tắt nắng và biếng

nhác cả việc luyện tập kiếm cung.

Sự thay đổi đó khiến Đề đốc phu nhân chú ý và để tâm do xét. Lệ Hồng

thường làm ra vẻ vui tươi trước mẫu thân nàng, song trong đôi mắt của người

thiếu nữ làm sao xóa được những nét buồn phản ảnh của một nỗi lòng u ẩn gây ra.

Chính Anh Kiệt cũng ngạc nhiên về thái độ của Lệ Hồng, nàng không còn giữ

sự vui vẻ hồn nhiên đối với chàng nữa, mà đôi khi Anh Kiệt cũng thấy như Lệ

Hồng cố ý lẩn tránh mình. Chàng tự vấn mình xem có làm điều chi phật ý Lệ

Hồng chăng, nhưng tuyệt nhiên chàng không thấy.

Mấy lần toan hỏi Lệ Hồng, nhưng bận tập dượt đường kiếm bí truyền, chàng

quên đi mất.

Suốt một năm ròng rã. Anh Kiệt say sưa luyện tập kiếm pháp, không một phút

nghỉ ngơi. Ban ngày chàng luyện kiếm trong phòng riêng và đêm khuya chàng đợi

cho mọi người yên giấc, lại ra sân tập dượt một mình.

Đề đốc mấy lần dặn dò chàng nên cẩn thận đừng nên tiết lộ sự học hành của

mình vì đó là luật lệ nghiêm cấm của dòng họ Hoàng.

Đề đốc vẫn thường nói:

- Đây là đường kiếm cuối cùng. Cháu học xong là đủ sức giúp đời. Ta đã

truyền dạy tất cả kiếm pháp của ta cho cháu, chắc Vũ huynh ở dưới suối vàng

cũng yên tâm.

Anh Kiệt rất cảm kích tấm lòng quý hóa của Đề đốc. Chàng tự hiểu rằng sau

này mình sẽ trở nên người hữu dụng ấy là nhờ ở Hoàng Đề đốc và chàng mong

ước có ngày nào đó sẽ trả được ơn người.

Nhưng có lẽ ngày ấy còn xa xôi lắm !

Đã cuối canh hai mà Anh Kiệt vẫn còn thơ thẩn ngoài vườn hoa. Chàng âm

thầm với nỗi niềm riêng sâu kín.

Trăng sáng dịu hiền mờ soi làn sương mỏng phủ giăng trên hoa lá.

Trời trong, mây trắng, chị Hằng đã lên đến đỉnh đầu, lồ lộ giữa không gian,

nhưng không soi sáng được lòng người chất chứa nỗi niềm riêng.

Anh Kiệt dừng lại bên bờ sen, nhìn lulullg giọt sương đọng trên những chiếc lá

ngửa mặt lên không như hưng lấy sự sống ?

Mùa sen tàn, lá không còn xanh mướt mịn màng như mùa nước, thỉnh thoảng

trong đám lá vài cành hoa muộn nhô lên khoe những cọng đỏ hồng hay trắng xanh

màu tinh khiết.

Bên hồ những cành liễu nghiêng mình xuống làn nước lặng lẽ như mặt gương

mờ, in hình chị Hằng nương trong bóng liễu với những chiếc lá nhỏ dài tha thướt.

Thỉnh thoảng một vài bóng chim bay về, lượn ngang mặt hồ trở lại với sự lặng

yên triền miên trong đêm vắng.

Có tiếng động phía sau lưng khiến Anh Kiệt quay nhìn lại. Chàng ngỡ ngàng

khi thấy Lệ Hồng bước đến bên chàng.

ánh trăng dìu dịu cũng làm cho nàng đẹp hơn lên. Da nàng trắng mịn, mắt

sáng lẫn nét u buồn sâu kín, môi nàng đỏ hồng, tươi như hoa nở, mũi nhỏ nhắn cân

đối trên khuôn mặt yêu kiều; mái tóc đen huyền phủ xuống làn áo lụa trắng tinh

khiết, vài sợi vươn xuống vầng trán cao của nàng thêm nét mặn mà.

Lệ Hồng bây giờ là một thiếu nữ dịu dàng e lệ. Nàng có vẻ yếu ớt nhu mì, chứ

không có vẻ gì là một võ sinh tài lực phi thường.

Anh Kiệt cất tiếng nói:

- Đêm đã khuya sao em chưa đi ngủ?

Thiếu nữ mơ màng đáp:

- Trăng sáng quá nên em không ngủ được, muốn đi dạo trong vườn một lúc.

Còn anh làm gì thơ thẩn nơi đây?

Anh Kiệt nhìn đi nơi khác để tránh đi đôi mắt đẹp của Lệ Hồng, đôi mắt như

soi sáng lòng chàng.

Chàng khẽ đáp:

- Anh bút rứt trong người nên cũng khó ngủ.

Lệ Hồng mỉm cười. Lắc đầu một cách duyên dáng nói:

- Anh nói dối. Em biết anh có tâm sự buồn đang giấu kín đó thôi.

Anh Kiệt hơi sửng sốt bảo nàng:

- Em nghĩ lầm rồi ? Anh có điều gì buồn đâu?

- Em nhất định không lầm. Em chú ý và bắt gặp anh buồn bã luôn, nhất là mấy

lúc gần đây.

Rồi đột ngột nàng hỏi Anh Kiệt:

- Có phải anh muốn trở lại quê nhà mà chưa tiện nói ra đó chăng?

Như gặp phải người tri kỷ, hiểu rõ tường tận lulullg ý nghĩ của mình, Anh Kiệt

không cãi nữa. Chàng nhìn xuống hồ sen đáp giọng buồn bã:

- Em nghĩ đúng. Làm người ai lại không yêu mến quê hương của mình. Anh

đã xa cách Hạnh Hoa thôn năm năm trời nay, đôi khi chạnh nhớ tới mẹ già mà

buồn cho đạo làm con không được vẹn toàn.

Lệ Hồng nín lặng một lúc rồi nói:

- Ngày nay anh đã thành tài rồi, anh cũng nên về thăm gia đình cho trọn đạo.

Nàng nói bình thản nhưng khuôn mặt buồn bã một cách lạ lùng. Có phải

chăng nàng không muốn có sự xa cách với Anh Kiệt, sau bao năm trời sống bên

nhau.

Anh Kiệt như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi Lệ Hồng:

Mấy lúc gần đây, anh nhận thấy em thường không được vui? Vì duyên cớ nào,

em có thể cho anh biết chăng?

Lệ Hồng không đáp. Nàng thờ thẫn nhìn xuống hồ sen. Anh Kiệt khó hiểu

được lòng nàng vì chính Lệ Hồng đôi khi cũng không hiểu được lòng mình. Lòng

nàng như mang nặng một mối buồn sâu kín, khó giải bày ra được.

Anh Kiệt vô tình, thấy nàng nín lặng, ngỡ đâu Lệ Hồng có điều gì bí ẩn trong

gia đình nên e dè khuyên nhủ:

- Từ lâu rồi anh sống trong gia đình này, chúng ta đã xem nhau như ruột thịt

nên anh mới hỏi em như thế. Nếu tiện em cứ nói ra, xem anh có thể giúp đỡ em

được điều gì chăng?

Lệ Hồng buồn bã đáp:

- Không ? Em có buồn gì đâu?

Một con cá ngớp bọt dưới hồ làm lay động những cọng sen tàn gục ngã, mang

theo những tấm lá sen khô héo còn vương.

Lệ Hồng khẽ thở dài. Nàng hiểu rõ tấm lòng Anh Kiệt đối với nàng: Chàng

chỉ xem nàng như một cô em gái nhỏ mà thôi ?

Qua những năm sống chung nhau dưới mái ấm gia đình, hai người có rất nhiều

kỷ niệm buồn, vui. Không một tâm sự gì mà Lệ Hồng không thổ lộ cho Anh Kiệt

biết. Mỗi lần như thế, Anh Kiệt thường tìm đủ cách khuyên nhủ nàng với những

lời lẽ chân thành.

Đối với Lệ Hồng, Anh Kiệt là một người bạn, một người anh, một ông thầy

giàu kinh nghiệm.

Tình cảm gia đình giữa hai người càng ngày càng đậm đà tha thiết, nhưng

bỗng tan mất đi trong lòng Lệ Hồng, để nhường chỗ cho một thứ tình yêu thương

mới lạ. Đó là tình yêu thơ mọâng của tuổi xuân. Nó phát hiện từ từ và in sâu vào

quả tim người thiếu nữ đang tuổi dậy thì…

Lệ Hồng không kịp chú ý đến sự biến đổi trong lòng mình. Mỗi ngày cứ nhìn

Anh Kiệt múa kiếm trong vườn hay nghe chàng học sang sảng trong phòng là

nàng thấy đầy đủ hạnh phúc lắm rồi ? Anh Kiệt có rời xa nàng một bước nào đâu

mà Lệ Hồng cảm thấy sự thiếu thốn của tình yêu…

Nhưng, một đêm trăng rằm sáng đẹp. Lệ Hồng nằm trằn trọc mãi ngủ không

được Nàng đứng dậy bước ra ngoài hiên, bỗng nghe tiếng võ khí chạm nhau phía

sau vươn.

Lệ Hồng kinh lạ lẻn xuống nhà và gặp lúc cha nàng truyền dạy đường kiếm họ

Hoàng cho Anh Kiệt.

Lệ Hồng hết sức bất ngờ, và vui mừng vì Anh Kiệt đã thành tài.

Nhưng một câu nói của Đề đốc đã làm cho Lệ Hồng âu lo:

- Chỉ còn vài thế kiếm nữa cháu đã đủ sức giúp đời. Cháu có thể xa ta mà

không còn lo ngại gì nữa?

Lệ Hồng cảm thấy xót xa như mình sắp mất một báu vật. Anh Kiệt sẽ rời bỏ

gia đình mình mà đi ư? Từ bao nhiêu năm nay. Lệ Hồng không bao giờ nghĩ đến

việc đó Đối với nàng, Anh Kiệt là người trong gia đình và phải sống mãi bên cạnh

cha mẹ nàng.

Cho đến giờ phút này, Lệ Hồng mới hiểu được lòng mình và nhận thấy tình

yêu của mình đối với Anh Kiệt không còn là thứ tình anh em nữa… Nàng cảm thấy

khi Anh Kiệt ra đi là mang theo cả nguồn vui, hạnh phúc của đời nàng.

Sự buồn khổ âm thầm kia đã thay đổi tính tình Lệ Hồng mấy tháng nay, nhưng

nàng đành cắn răng chịu đựng, không thể giải bày ra được.

Đôi khi Lệ Hồng cũng dò xét Anh Kiệt, xem chàng có cùng chung tâm trạng

buồn khổ như mình chăng? Nhưng nàng hoàn toàn thất vọng khi biết được Anh

Kiệt ngày đêm cố gắng học tập để được sớm trở về Hạnh Hoa thôn, thăm viếng

mẹ già ?

Hiểu được lòng chàng, Lệ Hồng thấy rằng mình không có quyền ngăn cản

chàng về thăm mẹ và nàng chỉ còn biết buồn vơ vẫn một mình, khi hoàng hôn

xuống, hay lúc trăng lên.

Nàng cho việc Anh Kiệt về Hạnh Hoa thôn thăm mẹ già là đúng, song đôi khi

nàng vẫn mong mỏi cho ngày kia chậm đến để Anh Kiệt chậm xa nàng.

Đến đêm hôm nay, hai người có dịp thố lộ tâm tình, Lệ Hồng mới hiểu rõ lòng

Anh Kiệt hơn. Càng thấy Anh Kiệt mong mỏi được trông thấy mẹ hiền, nàng càng

thấy sự vô lý của mình.

Nàng rất buồn và vô cùng hối hận.

Hai người lặng lẽ đi bên nhau trong hoa viên. Sương đêm âm thầm rơi xuống,

thấm vào da thịt, lạnh buốt thấu xương. Lệ Hồng khẽ rùng mình và cảm thấy tất cả

nỗi trống trải trong lòng.

Nàng kéo áo lên tận cổ và hỏi Anh Kiệt:

- Anh định bao giờ về Hạnh Hoa thôn?

Anh Kiệt dừng lại đáp:

- Anh chưa thành tài làm sao định được. Vả lại còn phải chờ lệnh của thúc

phụ.

Lệ Hồng ranh mãnh nói:

- Sao lại chưa thành tài? Anh đã học hết đường kiếm họ Hoàng rồi kia mà?

Anh Kiệt sửng sốt kêu lên:

- Kìa em, Lệ Hồng…

Lệ Hồng mỉm cười bí mật, khiến Anh Kiệt thêm ngượng ngùng, ngước nhìn

mảnh trăng khuya đã lên đến đỉnh đầu.

Lâu lắm chàng mới hỏi:

- Em biết chuyện này từ bao giờ?

Lệ Hồng đáp:

- Em đã nhìn thấy anh múa kiếm ở trong vườn.

- Việc này do thúc phụ dặn dò…

Lệ Hồng ngắt lời chàng:

- Vâng? Em hiểu, anh đừng để ý làm gì. Em muốn biết, anh định bao giờ trở

về Hạnh Hoa thôn, thế thôi.

Anh Kiệt lộ vẻ buồn:

- Anh thật khó nghĩ Ngày nay, đường kiếm vừa thuần thục, không lý anh vào

thưa với thúc phụ để về ngay ư? Không thể được, anh cần ở lại phụng dưỡng

người… Bao giờ người truyền lịnh anh mới đi.

Lệ Hồng rất cảm phục những lời đầy ân nghĩa của Anh Kiệt và thấy yêu kính

chàng hơn. Lòng ích kỷ bấy lâu của nàng làm sao xứng đáng được với chàng? Lệ

Hồng quyết định trong lòng, sẽ tìm cách nói giúp với cha cho Anh Kiệt sớm được

về quê

Nàng bỗng nhìn Anh Kiệt rồi hỏi:

- Anh về Hạnh Hoa thôn bao giờ anh mới trở lại Phiên Ngung?

Anh Kiệt đáp mơ hồ:

- Rồi cũng có ngày, anh sẽ trở lại thăm thúc phụ, thăm em…

Lệ Hồng lẩm bẩm, giọng buồn buồn:

- “Cũng có ngày” nhưng chắc ngày ấy còn xa lắm phải không anh?

Anh Kiệt thoáng ngạc nhiên. Hình như Lệ Hồng có phật ý điều gì nên câu nói

của nàng đượm vẻ đầy trách móc…

Chàng khẽ đáp:

- Không lâu đâu? Thế nào anh cũng trở lại, em cứ tin lời anh…

Một con vạc ăn đêm bay ngang qua nền trời, kêu lên những tiếng buồn thê

thảm rồi mất hút ở chân trời…

Lệ Hồng nhìn theo bóng chim nói nhỏ:

- Chim kia bay về đâu nhỉ?

Rồi như không tự chủ được lòng mình, nàng tiếp:

- Anh ví như con chim trời, hôm nay ở đây rồi mai kia, không biết đến chốn

vô định nào ?

Anh Kiệt an ủi nàng:

- Sao em có lulullg ưu tư như vậy? Em không tin lời nói của anh sao Lệ Hồng?

Thế nào anh cũng trở lại nơi anh đã sống qua những năm tháng êm đẹp nhất trong

đời

Lệ Hồng gượng cười:

- Em tin lắm chứ, nhưng em đoán ngày ấy còn xa xôi lắm và chúng ta không

còn dịp sống gần nhau nữa. Anh

quên rằng từ đây anh sẽ là kẻ giang hồ phiêu bạt,

mang kiếm cung đi khắp miền sông núi để cứu giúp cho đời. Anh làm sao có thì

giờ để nghĩ đến chốn này?

Lệ Hồng không dấu diếm được lòng mình. Nàng tự nhủ: Hãy giữ lấy thái độ

vui tươi, cho Anh Kiệt yên lòng về thăm mẹ, nhưng không hiểu sao những lời nói

của nàng thốt ra mỗi lúc mỗi lúc càng thêm chua xót.

Nàng bực tức, tại sao mình cũng là trang anh thư nữ kiệt mà không thể như

cánh chim băng lướt gió tung mây ra muôn vạn dặm đường, lại phải ngày đêm ủ

rũ trong phòng the cửa kín.

Phải chi nàng là trai? Chắc chắn sẽ không rời xa Anh Kiệt bước nào ?

Anh Kiệt không thể hiểu được tâm trạng bí ẩn của người em gái khác họ mà

chàng lại hiểu lầm là Lệ Hồng đang tiếc rẻ những ngày vui đã mất: Hai anh em

không còn có dịp sống chung nhau dưới mái gia đình.

Chàng càng yêu mến Lệ Hồng hơn vì nàng đã xem mình không khác gì anh

ruột

Anh Kiệt cố làm vui lòng nàng, nói:

- Lệ Hồng? Sao em cứ buồn mãi? Chúng ta sống bên nhau nhiều lắm rồi, bây

giờ phải cho anh thử thách với đời nữa chứ? Chứ không lý bắt anh bó mình mãi

trong bốn cửa thành này ư?

Chàng lại nói đùa:

- Anh có phải là gái như em đâu?

Lời nói của Anh Kiệt nếu thốt ra trong dịp khác, thì sẽ làm cho hai người phát

lên cười vui vẻ, nhưng gặp lúc này, nó lại chạm vào lòng tự ái của Lệ Hồng.

Nàng tủi thân tức tửi khóc và nhìn Anh Kiệt, nước mắt rưng rưng:

- Anh khinh em đến thế à?

Anh Kiệt sửng sốt nhìn em. Chàng thật không ngờ Lệ Hồng mà còn có thể

khóc dễ dàng như vậy?

Chàng lúng túng không biết làm sao để ngăn những giọt lệ long lanh kia đừng

chảy nữa.

Nhưng Lệ Hồng cứ tức tửi, sụt sùi. Sự bực tức, buồn thương tự bấy lâu, được

dịp tuôn trào theo nước mắt.

Nàng không khóc vì câu nói đùa của Anh Kiệt mà khóc cho mối tình thầm kín

của mình sắp phải vỡ tan. Nàng yêu mà không nói được, đành để cho người yêu

lặng lẽ ra đi, mang theo cả nguồn hạnh phúc của đời nàng.

Anh Kiệt bỡ ngỡ đứ

đứng bên Lệ Hồng, không biết khuyên giải cách nào để cho

nàng đừng khóc nữa. Thực tâm, chàng có cố ý làm phật lòng nàng đâu?

Lâu lắm chàng mới ấp úng:

- Lệ Hồng… Anh nói đùa cho vui, sao em lại khóc?

Thiếu nữ ngước nhìn chàng đôi môi mấp máy như muốn thốt ra điều gì, rồi lại

thôi Nàng bỗng khóc nấc lên chạy vụt đi, khiến Anh Kiệt hốt hoảng gọi theo:

- L ệ Hồng ? . . . L ệ Hồng ? . . . Em . . .

Nhưng Lệ Hồng, như không nghe tiếng chàng, lẩn mình dưới những giàn hoa

lý, rồi chạy thẳng vào nhà.

Anh Kiệt đứng sững sờ trông theo, lòng phân vân nhiều nỗi. Chàng thật không

hiểu được tâm trạng của Lệ Hồng và thầm đoán, chắc có điều gì bí ẩn không giải

bày ra được, nên nàng mới có thái độ kỳ quặc như vậy.

Đêm đã khuya lắm rồi, trống trên mặt thành đã điểm canh ba mà Anh Kiệt vẫn

bước đều trong vườn vắng. Lòng chàng nặng trĩu ưu phiền, không làm sao đi ngủ

được Thỉnh thoảng chàng ngước nhìn lên phía lầu hoa.

Lệ Hồng vẫn còn thức. Hàng bạch lạp phía trong in rõ bóng nàng trên bức

màn the trước cửa.
Chương 2: Máu Nhuộm Đường Về

Máu nhuộm đường về

Hoàng Đề đốc nắm hai vai Anh Kiệt dặn dò:

- Thôi cháu lên đường nhớ lời ta khuyên bảo, tuy ở xa nhưng ta sẽ theo dõi

cháu luôn. Đừng bao giờ quên mình là người của hai dòng họ Vũ, Hoàng.

Anh Kiệt cúi đầu chào thúc phụ, lên yên.

Con tuấn mã hí lên một tiếng vui mừng như sẳn sàng đưa chủ qua vạn dặm

đường

Đề đốc bỗng gọi giật lại:

- Hiền điệt, cho ta gởi lời thăm mẫu thân cháu nhé ?

Anh Kiệt vâng dạ và khẽ liếc nhìn lên lầu hoa như tìm kiếm một người. Bức

màn the lay động, bóng ai vội vã trở vào phòng.

Anh Kiệt cúi chào Đề đốc lần sau cùng rồi ra roi cho ngựa rời khỏi dinh thự

nhà họ Hoàng.

Ngồi trên lưng ngựa, chàng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Mấy hôm nay

chàng đã sống trong sự thắc mắc, khổ tâm: “Lệ Hồng cáo bệnh ở mãi trong phòng

riêng không cho chàng gặp mặt để giải bày hay xin lỗi về chuyện đã qua”. Anh

Kiệt hết sức ngạc nhiên về thái độ cố chấp của Lệ Hồng. Nàng tức giận đến nỗi

không muốn nhìn mặt chàng nữa ư?

Đã mấy lần Anh Kiệt xin phép vào thăm, Lệ Hồng đều cáo thác, sai tỳ nữ ra

bảo nàng đang ngủ hay đang mệt để chàng trở về phòng riêng.

Anh Kiệt buồn lắm. Trong bao nhiêu năm trời sống chung, anh em rất thuận

hòa, nay vì một câu nói đùa không suy nghĩ mà chàng lại làm phật lòng đứa em

gái nhỏ rất quý mếm của mình ? . . . Chàng muốn đem c âu chuyện thưa với thúc phụ

nhưng lại sợ Lệ Hồng sẽ giận nhiều hơn.

Bỗng nhiên sáng nay, chàng đang ngồi trong thư phòng đọc sách thì tên tiểu

đồng vào gọi chàng lên hầu Đề đốc.

Anh Kiệt vội vã đi ngay, trong lòng lo lắng vô cùng. Chàng không hiểu

chuyện lành, dữ thế nào?

Khi chàng bước vào phòng riêng của Đề đốc thì gặp lúc ông đang ngồi xem

các công văn từ các nơi gởi đến. Thấy Anh Kiệt, Đề đốc xếp gọn đồ đạc, chỉ ghế

bảo chàng ngồi.

Anh Kiệt không dám đường đột ngồi đối diện nên khoanh tay đứng hầu. Đề

đốc mỉm cười bảo:

- Cháu cứ tự nhiên, đừng giữ lễ nữa, chúng ta sắp phải xa nhau rồi đấy!

Anh Kiệt kinh ngạc nhìn thúc phụ không chớp mắt.

Đề đốc lại hỏi:

- Có phải cháu muốn về Hạnh Hoa thôn thăm mẹ không? Tại sao cháu không

thố lộ cho ta biết?

Anh Kiệt ngơ ngác chưa hiểu sự thể ra thế nào thì Đề đốc gật gù như tự bảo

mình:

- Năm, sáu năm trời còn gì nữa? Ta bận luyện tập cho cháu nên người, để khỏi

phụ lời gởi gấm của Vũ huynh mà quên nghĩ đến việc cho cháu về thăm nhà? Chắc

mẫu thân cũng buồn phiền ta nhiều lắm. Nếu không có Lệ Hồng nhắc nhở…

Anh Kiệt bỗng thốt ra:

- Lệ Hồng, thưa thúc phụ. . .

Đề đốc hơi ngạc nhiên, vì từ khi Anh Kiệt vào gia đình này, đây là lấn đầu tiên

chàng sơ suất đến ngắt ngang lời nói của ông. Đề đốc nhìn chàng nói:

- Phải, chính Lệ Hồng nhắc nhở ta? Cháu muốn hỏi gì?

Biết mình lỡ lời, Anh Kiệt vội vàng thưa:

- Bẩm thúc phụ, cháu nghe tin hiền muội thọ bịnh, nhưng biết đã qua khỏi

chưa. Vì nóng lòng cháu đã sơ suất, mong thúc phụ khoan dung…

Hoàng Đề đốc mỉm cười dễ dãi:

- Không sao, cháu đừng ngại, Lệ Hồng đã bình phục rồi.

Và ông tiếp theo câu chuyện:

- Đêm qua nhờ Lệ Hồng nhắc nhở, ta mới nhớ ra. Vậy cháu kịp sửa soạn về

Hạnh Hoa thôn đi.

Anh Kiệt bàng hoàng trước quan Đề đốc vì sự mong muốn của chàng bỗng

dưng được thực hiện một cách bất ngờ.

Chàng chắp tay thưa:

- Bẩm thúc phụ? Cháu xin được về Hạnh Hoa thôn trong ít lâu rồi trở lại Phiên

Ngung để hầu thúc phụ và học thêm kiếm pháp.

Đề đốc vuốt râu bạc, lộ vẻ cảm động.

- Ta hiểu lòng cháu lắm? Cháu muốn đền ơn, đáp nghĩa ta ư? Đừng bận tâm

đến việc đó. Ta còn mạnh khỏe lắm? Hơn nữa, có thím cháu và em Lệ Hồng luôn

luôn ở bên ta. Cháu yên lòng về Hạnh Hoa thôn phụng dưỡng mẫu thân cháu thì ta

đẹp dạ lắm rồi.

Đề đốc ngừng lại, ngước nhìn ra ngoài nói tiếp:

- Kiếm pháp của cháu ngày nay không phải học thêm nữa, chỉ cần được luyện

tập luôn luôn cho thuần phục. Vả lại, ta muốn cháu giao tiếp với đời, tìm kết giao

với những tay anh hùng hào kiệt, trừ gian, diệt ác. Cháu phải học nhiều ở ngoài

đời hơn là ở đây.

Đề đốc nhìn xem có ai ở trong phòng không rồi tiếp, giọng nghiêm nghị hơn:

- Tổ quốc ta rồi đây không thoát khỏi thời ly loạn. Đức vua thì còn nhỏ mà

Hoàng thái hậu lại quá chuyên quyền, dung dưỡng cho quân Hán hoành hành trên

đất nước.

Các quan trong triều ai nấy đều phẫn uất. Ta ngày đêm hằng lo nghĩ đến việc

đó mà mất ăn mất ngủ song dù muốn làm gì đi nữa, cũng chỉ cốt ở lòng dân.

Đề đốc nắm lấy vai Anh Kiệt thốt ra lulullg lời tâm huyết:

- Cháu nhớ lời ta dặn. Khi về Hạnh Hoa thôn rồi phải tìm cách kết giao với tất

cả những tay anh kiệt trong vùng, quy tụ trong những kẻ tài giỏi đồng chí hướng

như ngày xưa ta và phụ thân cháu đã làm và lúc nào cũng lấy tinh thần hiệp sĩ đặt

lên trên hết… Biết đâu rồi cũng có ngày ta sẽ cần sự giúp đỡ của các cháu.

Đề đốc dút lời, Anh Kiệt cúi đầu vâng dạ. Chàng nghĩ đến một ngày nào đó,

chàng sẽ có dịp giúp ích cho thúc phụ để đền đáp ơn dưỡng dục của người.

Hoàng Đề đốc đứng lên bảo Anh Kiệt:

- Thôi cháu về phòng lo thu xếp hành lý để lên đường cho sớm và nhớ kỹ

lulullg lời căn dặn của ta.

Anh Kiệt sụp xuống đất lạy hai lạy rồi lui ra.

Chàng đi dọc theo hành lang, cốt ý tìm Lệ Hồng lần cuối cùng để từ giã nàng.

Thái độ của Lệ Hồng làm cho chàng nghĩ ngợi rất nhiều. Bên ngoài, nàng tỏ ra

oán giận Anh Kiệt nhưng luôn luôn lo nghĩ đến chàng.

Tại sao nàng lại thưa chuyện với Đề đốc để giúp chàng sớm trở về Hạnh Hoa

thôn? Hay là. . . Một ý nghĩ vụt đến trong óc chàng làm cho Anh Kiệt vô cùng chua

xót? Hay là Lệ Hồng không muốn gặp mặt chàng nữa nên tìm cách đuổi chàng đi

đó thôi? Anh Kiệt không tin như vậy. Bao năm trời sống gần nhau, chàng hiểu rõ

tâm tánh của Lệ Hồng: Nàng không thể tệ bạc như thế.

Anh Kiệt bước qua phòng riêng của Lệ Hồng và chàng vô cùng thất vọng.

Cửa phòng vẫn đóng im lìm như mấy ngày qua. Chàng kêu cửa một hồi lâu vẫn

không có tiếng đáp. Lệ Hồng nhất định không tiếp chàng dù biết chắc chắn hôm

nay Anh Kiệt sẽ rời bỏ Phiên Ngung ?

Anh Kiệt buồn bã trở về phòng, chàng không ngờ Lệ Hồng lại oán ghét chàng

đến như vậy.

Nhưng làm sao chàng cũng phải giải tỏ được nỗi lòng, chứ biết mai kia trên

đường đời, hai người có còn gặp được nữa chăng? Chàng lấy giấy bút viết một búc

thư để gửi Lệ Hồng, mong nàng xóa bỏ những lầm lỗi của chàng.

Và không biết có phải vì bức thư đó mà có người đứng nép bên rèm the, giữa

lúc Anh Kiệt lên đường về Hạnh Hoa thôn?

Ra khỏi cửa Nam thành Phiên Ngung, con tuấn mã phi nước đại, đưa Anh Kiệt

về Hạnh Hoa thôn.

Đường từ kinh đô về quê hương xa diệu vợi. Anh Kiệt không dám chậm trễ

một phút nào. Chàng ruổi ngựa qua bao đoạn đường thênh thang, bao gò nổng gồ

ghề, bao đường mòn khúc khuỷu và đến thôn Cao Đồng khi mặt trời chếch bóng.

Tuy nhiên, ánh nắng trưa vẫn còn gay gắt làm sùi bọt mép con tuấn mã, dù nó

vẫn còn chạy rất hăng.

Anh Kiệt không đành để cho ngựa mệt nhọc, vì còn phải trải qua nhiều đoạn

đường dài, nên chàng trai tìm chỗ nghỉ chân.

ở đây dân cư đông đúc, nhưng họ sống về nghề ruộng rẫy, rất khó tìm một

hàng quán bên đường.

Bỗng Anh Kiệt thoáng thấy phía trước một gian lều khá rộng, nép mình dưới

một tàn cây to lớn. Trước lều có ba ngựa cột trên mé cỏ.

Có lẽ là một gian hàng nước? Anh Kiệt thầm đoán như vậy. Chàng ghì cương

xuống ngựa và bước vào lều.

Nhìn qua một lượt, Anh Kiệt thấy rằng mình đoán đúng.

Bếp lửa phía trong, có chủ quán và bà mẹ đang thì thầm cạnh một con gà đang

nướng chín vàng. Thỉnh thoảng hai mẹ con lại liếc nhìn ba ông khách mà trông

qua cách ăn mặc, Anh Kiệt biết ngay là bọn lính Tàu.

Chàng hơi ngạc nhiên không hiểu tại sao chúng lai vãng đến vùng này?

Anh Kiệt bước vào, làm cho mọi người chú ý. CÔ chủ quán bước tới nhìn

chàng rụt rè; ba người Tàu quay lại ngó chàng, thiếu thiện cảm.

Anh Kiệt ngồi xuống ghế và bảo thiếu nữ:

- CÔ cho tôi bình trà?

Thiếu nữ dạ một tiếng nhỏ, quay vào trong. Ba người khách chùm hum lại nói

bằng tiếng Tàu, nhưng không ngờ Anh Kiệt hiểu được rất nhiều, nhờ sự truyền

dạy của Hoàng Đề đốc.

Tên cao lớn vạm vỡ nhất trong bọn nói:

- Thằng kia có vẻ là tay kiếm khách? ở cái nước tồi tệ này, cũng có bọn đó

nữa ư?

Tên còn trẻ có vẻ xấc láo, bĩu môi đáp:

- Kiếm khách? Thằng bé chưa ráo máu đầu mà anh cho là kiếm khách à? Phải

nó tới sớm một chút nữa, tôi mượn kiếm nó cắt cổ gà cho anh xem?

Cả bọn cười lên khanh khách vì câu pha trò ý nhị.

Anh Kiệt vẫn nín lặng ngồi nghe nhưng trong lòng chàng sự tức giận đã lên

đến cực độ. Chàng nghĩ rằng cần phải trừng phạt bọn này một phen cho chúng bớt

hống hách.

Đây là lần đầu tiên mà chàng được nghe những lời khinh miệt của quân nhà

Hán đối với dân mình.

Từ lâu rồi, chàng vẫn thường nghe nói tới sự hống hách của bộ hạ sứ giả Hán

triều: An Quốc Thiếu Quý, mãi đến ngày nay, chàng mới được dịp gặp chúng.

Tiếng than van của dân chúng trong thành Phiên Ngung về bọn này không ít,

và chính Hoàng Đề đốc đã nhiều lần thổ lộ với Anh Kiệt về nỗi khốn khổ của

đồng bào trước hành đông vô lương của chúng.

Làm đến chức vị Đề đốc hộ thành mà ông không đủ sức để giữ an bình cho

dân chúng nên ông rất khổ tâm.

Bọn bộ hạ của An Quốc Thiếu Quý dựa hơi Cù Thái Hậu, xem các quan trong

triều không ra gì. Chúng tha hồ tung hoành trong các phố.

Bao lần Đề đốc bắt tội chúng thì An Quốc Thiếu Quý can thiệp, Cù Thái Hậu

nói vào, nhà vua lại bảo tha…

Ai Vương quá nhỏ không hiểu được mối nguy cơ đang hăm dọa nước nhà

trong khi tất cả quyền hành đều giao về tay Cù Thái Hậu.

Các quan trong triều bất mãn, dân chúng xầm xì bàn tán về sự có mặt của vị

sứ giả Hán triều và quyền lực của hắn ngày càng rộng ra thêm…

Có nhiều đồn đãi không hay trong hoàng cung, khiến cho dân tình chấn động.

Người ta bảo Cù Thái Hậu ngày xưa, lúc còn ở bên Tàu là người tình của An Quốc

Thiếu Quý? Cho nên ngày nay sứ giả Tàu sang đây hai người lại tư thông với nhau

để làm điên đảo sơn hà đất Việt.

Đó là cái họa lớn của nước nhà, thực hư thế nào ai biết, nhưng cái họa nhỏ

hằng ngày do bọn bộ hạ của sứ giả nhà Hán gây ra, cũng đủ cho dân tình khốn khổ

lắm rồi. Hằng ngày chúng đi nghênh ngang trong thành phố phá phách, cướp giụt,

bắt cóc phụ nữ gây xáo trộn khắp nơi. Bắt được chúng thì không được quyền trị tội

nên càng ngày chúng càng lộng hành hơn, chẳng kể gì luật pháp.

Anh Kiệt hiểu rõ nỗi khổ tâm của Đề đốc, nhưng bấy lâu, bận học tập kiếm

cung, chàng đành gác bỏ mọi việc ngoài tai.

Ngày nay, bọn chúng gặp phải tay chàng, kể ra cũng không được may mắn

lắm

Trong khi đó, ba tên bộ tướng của sứ giả Tàu vẫn huênh hoang cười nói.

Chúng không ngờ có người hiểu được tiếng Tàu và đang để tâm dò xét từng cử

chỉ, từng hành động của cả bọn.

Tên ngồi sát trong góc nhà, ốm tong ốm teo, bỗng nói:

- Chúng bây đừng làm ồn quá? Mình đi chỗ xa, cần thận trọng cho lắm mới

được

Tên trẻ tuổi nhất trong bọn vội phản đối:

- Anh điên rồi à? ở đây còn ai dám động tới bọn ta? Vua Ai Vương kia mà ta

còn không xem ra gì, thì nói chi đến những kẻ hèn mọn.

Tên ốm nhom b~u môi:

- Mi đừng khinh thường quá. Đêm hôm qua, năm thằng ra cửa Bắc thành

Phiên Ngung, nhậu say, bị giết chết liệng xác trong rừng kia? Liệu hồn mi, rồi

cũng có ngày rã xương nơi đất này. . .

Tên trẻ tuổi cụt hừng, nhưng vẫn còn hống hách:

- Bọn nó bất tài mới chết? Gặp tay tôi, anh phải biết, tôi chém không còn sót

một đứa.

- ử giỏi ? Mi anh hùng lắm ? Để rồi tao chống mắt lên xem.

Tên cao lớn vạm vỡ, từ nãy giờ bận uống rượn, không góp phần cãi vã, bỗng

cười lên khanh khách mắt liếc về phía cô chủ quán rồi bảo bạn:

- Thôi, xin can các cha, bàn chuyện khác vui hơn… Tôi tính bắt con bé này về

Phiên Ngung hú hí cho vui, các cha nghĩ sao?

Tên ốm nhom toan cất tiếng cản ngăn nhưng khi nhìn lại người thiếu nữ thấy

da mặt hồng hào tươi tắn, thân thể gọn gàng, chắc nịch thì trong lòng hắn cũng ưa

thích, nên im lặng.

Tên trẻ tuổi thấy bạn đồng ý liền xúi thêm:

- Ư, được à Phà Thón? Anh bắt nó đi, tôi tiếp một tay.

Anh Kiệt cảm thấy máu giận sôi lên sùng sục. Chàng toan nhảy vào chém chết

lũ khốn kiếp ấy, nhưng chàng cố dằn, để đợi xem bọn chúng còn giở thêm những

trò gì

Người thiếu nữ bán quán không hay biết gì hết. Cả bà mẹ cô ta đang cặm cụi

sang lửa than cho gà mau chín, có ngờ đâu rằng bọn hung thần kia đang toan tính

hãm hại con bà.

Bỗng một tiếng gọi vang lên:

- Chủ quán?

Thiếu nữ ngước nhìn về phía bàn ba ông khách, sợ sệt.

Gã Phà Thón cười to lên một cách khả ố rồi hỏi thiếu nữ bằng tiếng Việt,

giọng trại hẳn đi.

- Hà cô nàng, gà đâu? Mang ra đi cô em…

Thiếu nữ vội thưa:

- Bẩm các ngài nán đợi một chút, gà chưa được chín ạ?

Hắn liền trỗi giọng bông lơn:

- Mau lên đi cô em? Bộ muốn qua đây ngủ với cô em sao?

Rồi cả bọn cười lên sặc sụa khiến cô bán quán thẹn quá cúi đầu…

Tên ốm nhom bỗng nín cười khều tay Phà Thón chỉ về phía bàn Anh Kiệt.

- Coi chừng tên kiếm khách ấy? Tại sao hắn chưa chịu đi mà cứ lẩn quẩn đây,

như muốn dò xét bọn ta.

Phà Thón quay nhìn Anh Kiệt. Chàng thanh niên biết bọn chúng chú ý đến

mình, vẫn điềm nhiên không tỏ vẻ gì khác lạ, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài trời như

đang suy tính việc gì.

Phà Thón thấy Anh Kiệt nhỏ thó, ngồi im lìm không dám động đậy thì có ý

khinh thường, nói với bạn:

- Đại huynh đừng ngại? Thằng này có nhằm gì đâu? Nó có biết mình nói

chuyện chi mà chú ý.

Rồi hắn tặc lười, nắm bàn tay hô pháp để lên bàn tiếp:

- Dù cho nó muốn sinh sự đi nữa, tôi chỉ búng ngón tay cũng đủ giết nó rồi.

Đến lúc này, Anh Kiệt nghĩ rằng mình cần phải nói khẩy chúng vài câu cho bõ

ghét, miễn làm sao cho chúng đừng tưởng mình khiêu khích là được. Chàng hiểu

chúng biết bập bẹ tiếng Việt, nên gọi cô chủ quán:

- CÔ hàng ơi? Quán cô sao nhiều ruồi thế này ? Làm sao tôi đuổi chúng đi bây

giờ đây?

Thấy cô chủ quán ngơ ngác, Anh Kiệt làm bộ đập ruồi đậu trên bàn, rồi tiếp:

- Bộ mày muốn chết cả lũ sao cứ bu quanh hũ đường.

CÔ chủ quán càng không hiểu người khách võ sinh muốn nói gì? Nhưng ba tên

bộ tướng của sứ giả Tàu nhìn nhau, ngầm hiểu là Anh Kiệt muốn ám chỉ bọn

mình.

Tên Phà Thón không dằn được sự tức giận, đứng lên, đi thẳng lại bàn Anh

Kiệt.

Anh Kiệt vẫn ngồi yên. Chàng làm như không chú ý đến hành động của tên

lính Tàu vạm vỡ ấy.

Phà Thón bước đến bên bàn, quắc mắt nhìn chàng rồi thét hỏi bằng tiếng Tàu:

- Thất phu? Mi muốn gây sự hả?

Anh Kiệt đứng lên, giả vờ sợ hãi. Chàng lại ngơ ngác hỏi bằng tiếng Việt:

- Thưa ông ? ông muốn gì ạ?

Thái độ của Anh Kiệt và câu hỏi bằng tiếng Nam làm cho Phà Thón tin tưởng

rằng chàng thanh niên kia không nghe được tiếng nói của y.

Nhưng y cũng hỏi thêm cho chắc chắn:

- Mi biết tiếng Tàu không?

Anh Kiệt mỉm cười lắc đầu:

- Không ạ?

Phà Thón quay lại hỏi hai đồng bạn:

- Các anh nghe chưa? Hắn có biết gì đâu?

Anh Kiệt khẽ hỏi:

- Các ông có cần tôi giúp việc gì chăng?

Phà Thón nghiêm trang đáp:

- Không !

Y trở lại bàn và cả ba đứa cười sằng sặc:

Tên ốm nhom trong góc nhà, gật gù:

- Chúng mình đa nghi quá. Hắn nói thật, cũng tưởng ám chỉ bọn mình. Ta

không ngờ bộ tịch hắn có vẻ là tay kiếm khách mà lại hèn nhát đến thế?

Tên trẻ tuổi càng kiêu ngạo hơn:

- Sá gì bọn chuột này, tôi gặp chúng đầy đường ở Phiên Ngung. Bên ngoài coi

bộ hùng dũng lắm nhưng chưa nạt đã chạy mất.

Đằng kia, Anh Kiệt giả vờ cúi gầm mặt xuống bàn. Chàng không muốn nhìn

thấy đôi mắt thương hại của người thiếu nữ bán quán. Nàng làm sao hiểu được

hành động bí mật của chàng dũng sĩ.

Lúc này khi thấy bọn lính Tàu đến gây sự với Anh Kiệt thiếu nữ lo sợ lắm.

Nàng cầu mong cho đừng có việc gì xảy ra, nhưng đến khi thấy chàng thanh niên

có vẻ sợ sệt, nàng đâm ra khó chịu và xót xa trong lòng.

Giữa lúc ấy, đôi mắt thiếu nữ vụt sáng lên khác thường. Từ bên ngoài, một

thanh niên tuấn tú khôi

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4814
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN