--> Có còn hơn không - game1s.com
Pair of Vintage Old School Fru

Có còn hơn khôngNgười đánh cá quăng chài, kéo lên được chú cá con. Cá van xin được thả ra vì nó còn nhỏ tẹo, đợi khi nó lớn thì người hãy bắt. Nhưng người đánh cá bảo:
- Quả là tao ngốc mới buông tha cho mày khi mày nằm trong tay tao. Thói thường, có ngay được lợi nhỏ, hơn là lợi lớn không chắc chắn.


Thông Tin
Lượt Xem : 268
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN