--> Gà gô và người bẫy chim - game1s.com
Snack's 1967

Gà gô và người bẫy chimMột người săn chim bắt được một con gà gô và chuẩn bị làm thịt nó.
Gà gô nói:
– Khoan đã, đừng giết tôi.
Người bẫy chim hỏi:
– Tại sao lại không giết ngươi?
Gà gô trả lời:
– Vì tôi muốn sống. Còn nữa, nếu ngài thả tôi đi, tôi sẽ dụ vài người bạn và hàng xóm của tôi đến đây, rồi ngài có thể bắt lấy họ, như thế chẳng tốt hơn là chỉ bắt được có mỗi một con chim tội nghiệp này thôi sao?
Người săn chim nói:
– Vậy ngươi sẵn sàng để bạn bè và hàng xóm của mình phải chết chỉ để cứu lấy mạng sống của chính ngươi sao? Đồ độc ác! Ngươi sống như vậy là đủ rồi đấy.
Rồi ông ta làm thịt nó luôn.


Thông Tin
Lượt Xem : 257
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN