--> Người bán tượng - game1s.com
Insane

Người bán tượngMột người nọ làm tượng thần Hermes bằng gỗ và đem ra chợ bán. Không một ai đến hỏi mua cả. Lúc đấy, để thu hút sự chú ý của bất cứ ai, anh ta bèn rao bán tượng thần, đấng ban phước và bảo vệ phước lộc cho người.
Một người qua đường hỏi anh ta:
- Anh bạn thân mến ạ, việc gì anh lại bán đi một bức tượng như thế, cứ việc giữ nó để dùng có phải hơn không?
Người bán tượng đáp:
- Tôi rất cần phước lộc của thần nhưng thần thường đem lợi lộc đến quá chậm!


Thông Tin
Lượt Xem : 936
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN