--> Xếp hạng si tình của 12 chòm sao - game1s.com
The Soda Pop

Xếp hạng si tình của 12 chòm sao

*Si tình khiến người ta như con thiêu thân. Những sao ở top đầu là si tình điên đảo luôn đó cả nhà ^^


Hạng 1 : Thiên Bình

Hạng 2 : Thiên Yết

Hạng 3 : Sư Tử

Hạng 4 : Ma Kết

Hạng 5 : Song Ngư

Hạng 6 : Thủy Bình
Xếp hạng si tình của 12 chòm sao
Hạng 7: Xử Nữ

Hạng 8: Bạch Dương
Chòm sao không dễ dàng nói ra nội tâm của mình
Hạng 9: Kim Ngưu

Hạng 10: Cự Giải

Hạng 11: Nhân Mã

Hạng 12: Song Tử

*Dịch BBBear - Nguồn Weibo
Thông Tin
Lượt Xem : 407
Tải về : Tải về máy