--> Xếp hạng khả năng thành công của các sao nữ nếu sử dụng “mỹ nhân kế” - game1s.com
Insane

Xếp hạng khả năng thành công của các sao nữ nếu sử dụng “mỹ nhân kế”

*Ko phải cứ có dung mạo xinh đẹp là sẽ sử dụng kế mỹ nhân thành công đâu :)) “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, nhưng các boys bây giờ khó dụ lắm!


Bạch Dương: ★★☆☆☆ (2/5)

Kim Ngưu: ★★★☆☆ (3/5)

Song Tử:★★☆☆☆ (2/5)

Cự Giải: ★★★★☆ (4/5)

Sư Tử: ★★★☆☆ (3/5)

Xử Nữ: ★★★★☆ (4/5)Xếp hạng khả năng thành công của các sao nữ nếu sử dụng “mỹ nhân kế”
Thiên Bình: ★★★★★ (5/5)

Thiên Yết: ★★★☆☆ (3/5)

Nhân Mã: ★☆☆☆☆ (1/5)

Ma Kết ★☆☆☆☆ (1/5)

Thủy Bình: ★★☆☆☆ (2/5)

Song Ngư: ★★★★★ (5/5)
Thông Tin
Lượt Xem : 795
Tải về : Tải về máy