--> Người Đẹp Thành Phiên Ngung - game1s.com
XtGem Forum catalog

Người Đẹp Thành Phiên Ngung

Chương 1: Đường Kiếm Họ Hoàng

Đường kiếm họ Hoàng

Trống trên thành vừa điểm báo hiệu sang canh thì quan đề đốc hộ thành

Hoàng Quốc Kính cùng bộ tướng phi ngựa về tư dinh, sau khi đi thanh tra một

lượt trên khắp các mặt thành Phiên Ngung.

Đề đốc phu nhân rước chồng vào hậu dinh, truyền thế nữ dâng trà và đích thân

quạt hầu ông.

Đề đốc bỏ bộ võ phục ngồi xuống ghế, nhắp trà Hạnh Hoa, mắt đăm đăm nhìn

ra trước sân.

Ngoài hoa viên, trăng sáng như ban ngày. Hoa mẫu đơn bạch hường, dã tường

vi như khoe hương thơm, sắc thắm, nhưng đề đốc chỉ chú ý đến tiếng võ khí chạm

vào nhau. Rồi quay lại nghiêm trang gọi:

- Phu nhân.

- Dạ? Tướng công dạy điều chi?

- Có phải Lệ Hồng và Anh Kiệt đang luyện võ đó không?

- Thưa tướng công, chính phải. Hôm nay có công tử Lữ Kỳ sang chơi, cũng

đang ở ngoài sân.

Quan đề đốc gật gù:

- Phu nhân đi nghỉ trước. Ta sẽ vào sau.

Đề đốc nói xong bước ra hoa viên.

Giữa khi ấy, ngoài sân một đôi thanh niên nam nữ đang say sưa tranh đấu. Hai

thanh niên kiếm trong tay họ vung lên, hạ xuống phạt ngang, chém dọc, chạm vào

nhau, lòe lửa, phát ra những âm thanh ghê rợn.

Trong khi đó, một thanh niên khác đứng ngoài xem như mê man theo trận đấu.

Nhưng chàng bỗng quay lại, khi nghe tiếng giày của Đề đốc động nhẹ phía sau.

- Cháu xin kính chào thúc phụ.

Đề đốc chỉ tay lên vai thanh niên, khẽ hỏi:

- Lệ Hồng và công tử Lữ Kỳ mới giao đấu phải không Vũ hiền điệt?

- Chính thế thưa thúc phụ.

Đề đốc Quốc Kính nhìn kỹ hai kẻ đang tranh tài rồi hỏi Vũ Anh Kiệt:

- Hiền đệ thấy thế nào?

Anh Kiệt chậm rãi đáp:

- Dạ cháu thấy kiếm pháp của Lữ công tử không hơn được tiểu thư.

Quan đề đốc gật đầu:

- Công tử Lữ Kỳ không khéo thua bây giờ. Công tử tuy mạnh tay nhưng kiếm

pháp chưa được tinh thông lắm.

Vừa lúc đó Lệ Hồng đưa một nhát kiếm vào ngay cổ Lữ Kỳ. Đợi chàng thu

kiếm về đỡ nàng lẹ làng rút võ khí lại đâm mạnh vào hông đối thủ.

Lữ Kỳ giật mình trước lối biến hóa thần tốc của Lệ Hồng. Chàng tràn mình

qua một bên, chém mạnh xuống lưng kiếm của Lệ Hồng. Nhưng Lệ Hồng lẹ làng

rút gươm về rồi nhơn đà chém xuống của đối thủ mà đánh bề sóng lười kiếm vào

gươm của Lữ Kỳ. Một tiếng thép chạm khô khan nổi lên, bàn tay của Lữ Kỳ ê ẩm

hết. Liền khi đó Lệ Hồng đánh luôn đốc kiếm của nàng sát đốc kiếm của Lữ Kỳ

làm cho chàng phải buông rơi võ khí.

Lệ Hồng cúi xuống, nhặt thanh kiếm, trao cho Lữ Kỳ và nói:

- Cám ơn công tử đã nhường phần thắng cho tôi…

Công tử Lữ Kỳ thẹn đỏ mặt. Chàng nói:

- Tiểu thư quá nhún nhường. Tài nghệ của tiểu thư hơn tôi quá nhiều.

Quan Đề đốc bước tới, hai người cùng cúi chào.

Lữ Kỳ nói:

- Cháu kính mừng thượng quan. Tiểu thư thật đã làm rạng rỡ cao danh của

ngài khiến cháu hết sức phục tài.

Đề đốc Quốc Kính mỉm cười. ông nói:

- Công tử quá lời. Tiện nữ đâu đáng được như vậy. Chẳng qua công tử quá

khen đó mà thôi.

Công tử Lữ Kỳ đáp:

- Cháu thành thật ca ngợi tài võ nghệ của tiểu thư. Đó mới là trang nữ kiệt.

Rồi quay sang Vũ Anh Kiệt. Lữ Kỳ tiếp:

- Chắc Vũ huynh cũng không ngại gì mà không cho tiểu đệ được biết qua tài

võ nghệ.

Vũ Anh Kiệt toan từ chối nhưng đề đốc Quốc Kính đã bảo.

- Hiền điệt hãy giao đấu với Lệ Hồng cho ta được xem thử. Lệ Hồng con hãy

mời anh con.

Lệ Hồng cúi đầu vâng lời cha dạy.

Nàng trở ra sân. Anh Kiệt cũng xin phép Đề đốc và công tử Lữ Kỳ bước theo

nàng.

Lệ Hồng đưa kiếm lên cúi đầu chào và nói:

- Kính mời Vũ huynh.

Vũ Anh Kiệt cũng đưa kiếm ngang mày đáp lễ:

- Xin phép hiền muội.

Rồi chàng vung kiếm lên chém ngang mặt Lệ Hồng một nhát. Lệ Hồng vừa

nhảy tránh, nhát thứ hai của chàng đã tiếp theo liền.

Lệ Hồng tránh nữa thì nhát thứ ba bay vèo đến mặt nàng.

Lệ Hồng nhảy lùi lại tránh. Nhưng Vũ Anh Kiệt sau khi chém ba nhát liên

tiếp, liền thu mình đứng im chờ đợi.

Lệ Hồng khẽ mỉm cười, phóng mình tới chém vào mặt chàng. Anh Kiệt né

tránh sang bên thì lười kiếm thứ hai đã bay vèo tới. Lần này Anh Kiệt mới đưa

kiếm lên đỡ. . .

Lệ Hồng nhảy lùi lại để Anh Kiệt bước tới rồi chém vụt ngang hông chàng

một nhát nhanh như gió. Anh Kiệt không tránh, chàng hoành lưỡi kiếm về đỡ rồi

đâm thốc lên hông nàng, giữa lúc đà kiếm của Lệ Hồng chưa thâu về kịp. Lệ Hồng

ngã mình về phía sau để tránh nhát kiếm độc hại ấy rồi phạt ngang một nhát vào

bụng chàng thật lẹ.

Công tử Lữ Kỳ đứng bên ngoài, ghê sợ thay cho lối giao đấu của hai người vì

họ dùng toàn lulullg thê hiểm độc. Nếu một bên sơ ý một kẽ tóc đường tơ thì có

thể nguy đến tính mạng.

Ngoài kia, Anh Kiệt gặp thế nguy hiểm đó, đã không thu k

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1361
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN